DØGN SERVICE

DØGN SERVICE

TV inspektion

Vi udfører alle former for TV inspektion med det nyeste stik på stik tv-udstyr, samt rapporteringsprogram. Rapporterne kan sendes enten direkte til forsikringsselskaber eller til dig som husejer. TV inspektion giver en god indikation, af tilstanden på jeres kloakanlæg, både i forbindelse med skader, men også almindelig vedligehold.

Er du huskøber? Forlang en TV inspektion inden køb af jeres hus, da ikke alle skader er dækket af ejerskifte forsikringen.

Vi er desuden medlem af ”Danske Kloakmestre”,
og er omfattet af deres garanti ordning.