DØGN SERVICE

DØGN SERVICE

Kloakseparering

Har du fået et påbud fra kommunen om separering af din kloak, så kontakt os for et uforpligtende tilbud, for adskillelse af regn – og spildevand.

Kort fortalt om separering: Der findes to typer offentlige anlæg; fællesledninger hvori regn – og spildevand løber sammen, samt separatanlæg (to-strengs anlæg) hvor i regnvand – og spildevand løber i hver deres ledning. Har du fået et påbud om separering er det oftest pga. fejlkobling af tagnedløb.

Vi er desuden medlem af ”Danske Kloakmestre”,
og er omfattet af deres garanti ordning.